Home > Artiklar

Artiklar

Den här sektionen är till för texter som inte ingår i själva menysystemet.

För att göra dem tillgängliga på hemsidan så kan man länka till dem från en av menysidorna.

De går också at komma åt direkt genom att ange adressen direkt i webläsaren. Ex:

http://nyrell.se/mallar/mall1.php?id_article=10

Ändra bara "id_article=10" till rätt idnummer för artikeln.