JianFa - Historisk kinesisk fäktning

Vår träning fokuserar i första hand på det raka kinesiska svärdet, Jian. Många av de traditionella teknikerna som vi tränar är dock försvar mot andra vapen, till exempel sabel (dao) eller spjut (Qiang). Det gör att vi inte kommer att hålla oss enbart till jian utan även bekanta oss med andra vapen då och då.

 

Jian (劍) är det raka dubbeleggade kinesiska svärdet, Fa (法) betyder i det här fallet metod eller system. Tillsammans blir det alltså "svärdmetod", svärdskonst, eller konsten att hantera ett Jian.

 

Ett jian är ett dubbeleggat enhandssvärd med ett blad på ca 70 cm och en vikt på 0.7‑1 kg. Svärdet används vanligen med en hand vilket lämnar den andra handen ledig för grepp och slag då man kommer in i närkamp. Det finns också tekniker då man greppar svärdet med båda händerna.

Grunden till det vi tränar är den vapenteknik som lärs ut inom Wudang Practical Tai Chi Chuan, men vi kommer aktivt att låta oss inspireras av övriga utövare av traditionell svärdskonst från olika delar av världen.

En mer ingående beskrivning av vad och hur vi tränar, och hur det förhåller sig till vanlig Tai Chi Chuan träning, hittar du i den här artikeln: My Approach to Historical Chinese Swordsmanship.

JPEG - 305 kb
Spjut - Qiang
JPEG - 343.2 kb
Sabel - Dao

Instruktör

JPEG - 239.5 kb
Mattias Nyrell
Instruktör i JianFa

Mattias Nyrell har tränat olika former av kampkonst sedan 1995, och Tai Chi Chuan sedan år 2000. Vapenträning har alltid varit ett av de största intressena och förutom Tai Chi Chuan har Mattias även tränat Europeisk stridskonst i olika sammanhang för att bredda sitt perspektiv.

Mattias innehar instruktörsgrad 8 inom Wudang Practical Tai Chi Chuan International (sifu Dan Docherty).

Telefon: 070-619 11 56
Mail: info@jianfa.se