Historisk fäktning

Vad skiljer historisk fäktning från "vanlig" fäktning?

Inom historisk fäktning fokuserar vi i möjligaste mån på dokumenterade historiska tekniker, ofta från historiska vapenmanualer, där fokus inte är tävling utan självförsvar och överlevnad. Vi jobbar t.ex. med tekniker mot flera motståndare, försvar mot attacker från sidan eller bakifrån samt övergångar till närstrid inklusive svep och kast.

De olika grenarna inom vanlig sportfäktning är istället uppbyggda kring standardiserade regelverk, där man låtit tävlingsreglerna definiera vad som är korrekt och bra fäktning. Detta ger en helt annan inriktning.

En annan viktig aspekt inom historisk fäktning är att försöker använda så historiskt korrekta vapen som möjligt, speciellt vad gäller vikt och balans. Ett lättare vapen går att hantera mycket snabbare än ett vapen med korrekt vikt. Det ger en fördel i tävling, men i en riktig strid hade det kanske inte haft tillräcklig kraft för att klara verkliga hugg mot rustningar och liknande.

Det finns tävlingar även inom historisk fäktning men då har man alltid i bakhuvudet att tävling bara är en aspekt av konsten, och man bemödar sig även om att hitta på regelsystem som premierar så historiskt korrekt fäktning som möjligt.

Träningsmoment

De här momenten är de vi fokuserar på i vår träning:

Rörelseträning / Fotarbete

Genom att ha ett bra fotarbete kan vi undvika motståndarens attack och positionera oss på ett fördelaktigt sätt så att vi får övertaget. Ett bra fotarbete är nyckeln som gör att teknikerna fungerar.

Grundtekniker och garder

Grundteknikerna är de byggstenar inom svärdskonsten som vi använder när vi utför olika applikationer och tekniker. Till exempel olika typer av stick, hugg, parader och undanstyrningar.

Garderna är de positioner som vi utgår från när vi levererar en grundteknik och/eller hamnar i efteråt. De olika garderna har olika möjligheter till försvar och anfall.

Drillar

Drillar är repetitiva övningar där vi satt ihop olika grundtekniker och applikationsdelar till en ny helhet. Syftet är att verkligen kunna nöta in de moment som ingår i drillen.

Form

Form är ett slags soloträning av en serie tekniker. Vissa känner kanske bättre till ordet "kata" som man brukar använda inom japanska kampkonster. I brist på nedskrivna tekniker är formen vår stils bibliotek av traditionella tekniker.

Applikationer

Med applikationsträning menar vi träning av olika vapentekniker där både försvarare och anfallare utför förutbestämda moment. Det förekommer både försvar mot flera motståndare och försvar mot olika typer av vapen.

Genom att momenten som utförs är förutbestämda kan applikationsträning utföras på ett säkert sätt utan någon speciell skyddsutrustning.

Frifäktning / Sparring

Frifäktning / Sparring är nog det träningsmoment som de flesta tänker på när man säger fäktning.

Det är viktigt att skilja på sparring och tävling. När vi sparrar är syftet att båda ska kunna utvecklas! Det är nu vi får chansen att lära oss hur teknikerna passar in i ett sammanhang och hur man kan tillämpa olika strategier som är svåra att träna på annat sätt.

Vi valt att ha ett ganska stort fokus på sparring i vår klubb, och vi strävar efter att lägga upp träningen så att även nybörjare kan prova på lätt sparring tidigt i sin utveckling. Det är annars lätt att man fastnar och enbart tränar grundtekniker och applikationer - men har svårt att verkligen tillämpa teknikerna fritt.

För att bibehålla realism i träningen strävar vi efter att använda sparringvapen som är så historiskt korrekta som möjligt. Vi använder stålsvärd med historiskt korrekt vikt och balans, däremot givetvis helt utan vass egg och med rullad "spets". Dessutom är svärden flexibla så att de fjädrar lite när man stöter med dem, det dämpar kraften i kontakten påtagligt.

Om man har för lätta vapen så går de att manövrera på ett helt annat sätt än vapen med korrekt vikt, det gör att teknikerna man använder sig av i sparring snabbt divergerar från de historiskt korrekta teknikerna som vi vill träna.