Artiklar

Vår svärdform

Övriga artiklar

Sword design

Workshop notes

Externt publicerade artiklar

Andra former från vår stil av Tai Chi Chuan

Verktyg

Nedanstående verktyg är en del i ett projekt för att jämföra svärdformer från olika stilar av Tai Chi Chuan med varandra.

Video - Svärdsformen


 

Video - Sparring

Sparringfilmer brukar vara något av en färskvara eftersom nivån på träningen utvecklas ganska snabbt, men nedanstående filmer ger ändå en bild av hur det kan se ut när vi tränar.

Se även vår kanal på YouTube för fler filmer.

Mattias Nyrell vs Jens Helgeson (2018-11-28)

Intressanta scenarior från ovanstående

Mattias Nyrell (jian) vs Jack (Långsvärd) - Swordfish 2015

Mattias Nyrell (jian) vs Various - Swordfish 2015


 

Video - Träningsläger

Chinese sword basics with Frank D. Miller 28-29 Nov 2015

Jian vs Spjut träningsläger 23-24 maj 2015


 

Video - Övningar

Se även vår kanal på YouTube för fler filmer.

Kan Chou Drill - Part 1 Fixed version

Kan Chou Drill - Part 2 Free version

Heng Kan Drill - Part 1 Fixed version

Heng Kan Drill - Part 5 - Application of technique 71 Spin and sweep across

JianFa Nine Palace Jian Drill

Filmerna nedan är från vår första träningslokal på Industrigatan 22, vår nuvarande lokal i Hangaren är betydligt fräschare! :-)

JianFa Seven Stars drill #1-5

Download 720p MPEG4 file

Wooden Dummies for sword practice

Download 720p MPEG4 file